Páteř - díl 1.

14. 2. 2023
Michal Štefek

V tomhle článku se podíváme trochu obecněji na oblast páteře a na souvislosti, které tam třeba na první pohled nejsou viditelné. V dalších článcích už navážeme sportovními aplikacemi a cviky, které vám můžou zkvalitnit život. Je jedno jestli jste profesionální sportovec, nebo máte sedavé zaměstnání. Každý by se měl věnovat páteři. I za 10 minut denně se dá udělat hodně práce.

"Když nemáte čas na cvičení, při kterém procvičíte důkladně celé tělo, cvičte alespoň páteř." Ido Portal

Pamatuju si, že když jsem v roce 2018 jel na seminář s Idem do Belgického Alstu. Cesta autem mi trvala 14 hodin. Kvůli časovém presu jsem zastavoval jen dvakrát a to pouze na  dotankování. Když jsem dorazil, tak jsem měl tak šíleně zatuhlou hrudní páteř, jako snad nikdy v životě. Naštěstí jsme na semináři probírali dost podrobně páteřní vlny a pak spoustu cvičení na rozhýbání páteře formou her ve dvojici. To mě zachránilo a doslova vrátilo do páteře život.

Na tomhle příběhu jde krásně vidět, jak je důležité se páteři věnovat na prvním místě, protože bez funkční páteře je všechno problém. Když máte zraněnou ruku, pořád můžete chodit, procvičovat nohy. Když máte zraněnou nohu, zaměříte se na horní polovinu těla. Pokud se vám ale stane něco s páteří, většinou jakýkoliv pohyb je problém, protože veškerý pohyb z ní a skrze ní prochází. Krásně o tom mluví a demonstruje Serge Gracovetsky v jeho spinal engine teorii. Serge pracoval jako vědecký pracovník, později se zaměřil na zranění pilotů. Konkrétně na zranění páteře při nouzové katapultaci. Svým výzkumem zjistil, že páteř je hlavním motorem v těle. Všimněte si to na této chůzi člověka, který nemá končetiny. Pohyb, v tomto případě chůze, nevychází z nohou, ale jimi prochází a násobí se.

Nedávno jsem sdílel na Instagramu cvičení na to, jak docílit jemné a segmentované páteře. Psal jsem o tom, že páteř má být jako šnůra z perel, jak mnohokrát popsal můj učitel Petr. Protože když má nějaký pohyb projít skrz, tak je nutné, aby mu na té cestě nic nevadilo. On ten pohyb projde tak jako tak, ale pokud tam je místo, které není dostatečně průchozí, bude se toto místo namáhat více, z čehož plyne potenciální zranění a taky ztráta energie. Takže prakticky omezujete svůj potenciál ve skoku, hodu, běhu, apod. protože na cestě toho pohybu jsou větší, nebo menší ztráty.

Příroda se pohybuje po křivce

Teď trochu odbočíme od tématu, ale jen zdánlivě. Ukážeme se na několika příkladech, že příroda se výhradně pohybuje po křivkách, vlnách a u lidského těla je tomu nejinak.

Když se na to podíváme trochu z větší dálky, tak všechno, co vidíte kolem sebe se dá popsat jako energie, frekvence, vlnění. Jaký je rozdíl mezi tím, když si ohříváte jídlo v mikrovlné troubě, v tom světle které svítí uvnitř, mikrovlnám které vám jídlo ohřívají a zvuku, který vás upozorní, že už je jídlo hotovo? Stejný princip, jen jeho jiná demonstrace.

snimek obrazovky 2023 02 03 v 11 58 22

Vlastimil Marek (hudebník, publicista a propagátor new age) ve svých knihách psal, že každý atom zpívá svoji písničku. Kepler napsal svoji Harmonices Mundi, kde vyslovil myšlenku, že každá planeta má svůj zvuk, svoji tónovou řadu. Stejně jako Schumannova frekvence země, která je 7,83Hz, která se nachází v dolní hranici mozkové hladiny alfa, ale o tom někdy příště. Čili všechno má určitou frekvenci, jen se liší její hodnota.

"Nic se nenachází v klidu, vše se pohybuje, vše vibruje" Kybalion

Náš krevní a nervový oběh, pohyb vody, kořeny stromů a jejich větve, blesk, mycelium, dvoušroubovice DNA, atd. Všechny z těchto přírodních aplikací jsou křivky. Vypadá to, že pohyb po přímce v přírodě nedává vůbec smysl.

125539135 834776794026333 1670329034390937191 n

Možná že i náše emocionální stavy, by se dali vyjádřit v téhle analogii, jak se o to pokouší toto znázornění, které je z knihy Joe Dispenzy.

122580618 814506532720026 4750921961622484638 n

Jaká je nejrychlejší spojnice dvou bodů?

Překvapivě to není přímka, ale křivka, která má matematický název Brachistochrona. Proto si asi příroda vybrala křivku, protože je to nejvhodnější trajektorie pohybu. O pravdivosti tohoto tvrzení se můžete přesvědčit tady.

Závěr

Proč tento, možná trochu složitý popis? Protože na těchto různých aplikacích jde vidět, že všechno má svoji frekvenci, křivku, vlnu. Stejně jako naše těla, jež jsou tvořena z 60% vodou, kterou si evolučně neseme z oceánu. Když se podíváte na pohyb všech podmořských živočichů, kteří mají páteř, tak tam ten vlnivý pohyb je, nelze ho nevidět. Prostě to máme v sobě a to doslova. Proto, pracujte na své páteři, vlňte se. Je to v nás a všude kolem nás, na všech úrovních. Přímo se nabízí pohybovat se po nich, protože jsme tak byli navrženi.

V dalších článcích navážeme více praktickými aplikacemi, kde to už bude více zřetelnější.