Život je změna

31. 5. 2023
Adriena Pecinová

Uplynulých 6 let jsem měla tu čest být součástí učitelského týmu a komunity Pohyb je život - lidí, kteří většinu svého času věnují sebepoznání, zkoumání tajů lidského těla a předávání svých objevů okolnímu světu.

Když jsem s IPM začínala, Petr mi dal životní příležitost, doslova šanci začít si budovat a žít svůj sen. Pod jeho křídly jsem se roky učila - jak se stát dobrou studentkou, učitelkou, podnikatelkou, jak budovat a pečovat o komunitu i sebe samu, ale především jak být dobrým člověkem. Dar, který mohu splatit pouze svými činy a tím, kým se stávám.

Poslední dva roky mne však má cesta za studii vedla více a více směrem do světa. Poslední rok a půl pak zejména k mému učiteli a příteli Marcellu Palozzovi, od kterého jsem před nedávnem dostala nabídku stát se součástí mezinárodního týmu a začít sdílet svou vášeň nejen pro pohyb v zahraničí. Tuto nabídku jsem se po rozpravě s Petrem rozhodla přijmout.

Se zrodem nového začátku tak přichází konec jedné, pro mne zatím největší a srdci nejbližší kapitoly mé životní knihy, a tak se po šesti letech svého působení v PJŽ jako učitelka loučím. Výuka v angličtině a odchod z ČR je pro mě obrovskou výzvou, na druhou stranu však stejně velkou příležitostí naučit se mnohému nejen o tom, co miluji nejvíce, ale především o sobě samé.

S vděčností k Petrovi, učitelskému týmu a především vám všem, nejen za vaši důvěru, vášeň, odhodlání, všechny lekce a dary skládám hluboký dík.

Pohyb je život je, byl a bude mou součástí - jste mé doma, má rodina, má komunita, mé srdce. A právě proto, že doma je doma, raději než sbohem, říkám brzy na viděnou přátelé.