Obchodní podmínky

Pročíst. Pečlivě.

Pomáháme Vám se lépe hýbat. Jmenujeme se „Pohyb je život“ a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se řídí občanským zákonem č. 89/2012 Sb.

Provozovatelem jsou následující subjekty:

 • Velké divy s.r.o. IČ: 04288289, se sídlem: Jaselská 434/28, Bubeneč, 160 00 Praha 6
 • Petr Růžička IČ: 69522111, se sídlem: Jaselská 434/28, Bubeneč, 160 00 Praha 6
 • Adriena Pecinová IČ: 05882770, se sídlem: Mnichov, Rájov 52, 35301 Mariánské lázně
 • Petr Vojtíšek: IČ: 87813971, se sídlem: Radostice 14, 37312 Borovany
 • Michal Štefek IČ: 87458977, se sídlem: Hlučínská 113, 74722 Dolní Benešov
 • Marcel Mysliveček: IČ: 01520989, se sídlem: Farní 13, 16200 Praha - Střešovice
 • František Čejka IČ: 08776431, se sídlem: Poštovní 1999, 25228 Černošice

V tělocvičnách:

 • TJ Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400, 120 00 Praha 2-Vinohrady
 • Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493, 70800 Ostrava-Poruba
 • Fitpark U Splavu, U Nadýmače 200, 104 00 Praha 22
 • Prostor 8, Šmilovského 1437/8,12000 Praha 2
 • GETUP GYM PLZEŇ, Zahradní 173/2 Plzeň 2-Slovany-Východní Předměstí
 • Tělocvična Harfa, Kurta Konráda 17 Praha 9

„Uživatelem“ jste pak Vy, tedy člověk, který se účastní lekce Pohyb je život.

Základní pravidla

Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami.
Vstupem do tělocvičny souhlasí uživatel s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.
Možnost u nás cvičit není vymahatelná a Provozovatel má právo členství zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodů. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno provozovatele či tělocvičny. V tělocvičně se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další drogy.
Uživatel se musí řídit řádem příslušné tělocvičny.

Odpovědnost Provozovatele

Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do tělocvičny povolen pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele.
Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá návštěva tělocvičny je na vlastní nebezpečí, Provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit uživateli výkon sportovních aktivit v tělocvičně bez náhrady. Uživatel by měl na odkládání věcí užívat šatny, případně skříňky (pokud jsou jimi šatny dané tělocvičny vybavené). Je pak povinen své věci si při odchodu odnést a nechat skříňku odemčenou. Uzamčená skříňka může být na náklady uživatele otevřena a vyklizena. Provozovatel neodpovídá za vnesené věci.

Lekce

V tělocvičně probíhají pouze lekce pod vedením či za asistence Provozovatele dle předem daných rozpisů. Lekce trvá 60-120 minut.
Provozovatel může konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy. Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních. Uživatel neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán i bez náhrady.
Uživatel je povinen se řídit instrukcemi Provozovatele. V případě, že opakovaně nebude respektovat nařízení Provozovatele, může být z lekce vykázán bez náhrady. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí Provozovatel).
Uživatel je povinen používat vybavení tělocvičny pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí Učitele. Jakékoliv úpravy cvičebního vybavení tělocvičny je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Při cvičení s nakládacími činkami musí uživatel vždy používat uzávěry nakládacích os. Po ukončení cvičení jsou uživatelé povinni ukládat nářadí na předem definovaná místa.
V prostorách tělocvičny je zakázáno házet těžké předměty z výšky na zem anebo na jiného Uživatele či je vrhat do zrcadel nebo oken. Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady a havárie neprodleně Provozovateli nebo obsluze.

Odměna

Konkrétní výše odměny Provozovatele je stanovena na webu www.pohybjezivot.cz a zabukuj.se. Zpravidla se hradí členství na bázi dle zvoleného programu. Podrobnosti jsou na webu. Zkušební lekce je zdarma, pak je nutné zaplatit členství před zahájením cvičení. Uhrazené členství je nevratné a nenavštívené lekce propadají.
V případě závažného či opakovaného porušení těchto podmínek může Provozovatel členství bez náhrady zrušit.

Závěrečná ustanovení

Úpravu ochrany osobních údajů najdete zde.
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb. V takovém případě nahradí poměrnou část členství jednotlivým uživatelům.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023